Om Blodbanken

I Blodbanken, Thisted tapper vi blod og blodkomponenter til alle regionens hospitalsafsnit. Vi vurderer nye bloddonorers tappeegnethed og er ét af de regionale tappesteder.