Om Blodbanken

I Blodbanken Hjørring tapper vi blod og blodkomponenter til alle regionens hospitalsafsnit. Vi vurderer nye bloddonorers tappeegnethed, og vi behandler patienter med forskellige typer af transfusioner. Blodbanken Hjørring er ét af de regionale tappesteder.

Kortudsnit