Undersøgelse af PFAS-eksponering hos unge voksne

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har modtaget støtte til et projekt, som skal kortlægge eksponering for PFAS hos unge voksne. Aktuelt mangler vi et overblik over, hvordan det ser ud med PFAS-niveauet blandt danskerne.

Vi er i Danmark bagefter andre lande, da vi ikke har en national plan for systematisk biomonitorering af PFAS i danskerne. Forhåbentlig kommer overvågning af PFAS i danskerne med i regeringens PFAS-handlingsplan, så vi kan følge, om indsatserne mod PFAS virker.

Heldigvis har vi nu fået støtte til at kortlægge eksponering for PFAS i et repræsentativt udsnit af 1.500 unge voksne fra landets fem regioner, så vi kan blive klogere, men vi venter på PFAS-handlingsplanen.

Vi indgår i et samarbejde med:

  • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  • Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Tak til Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Projektet kan kun lade sig gøre, fordi det er et tværregionalt samarbejdsprojekt med dygtige kollegaer fra hele landet.