Anæstesiafsnit

Anæstesiområde Syd yder anæstesi til et bredt spektrum af operationer foruden overvågning af kritisk syge patienter før og efter operation. Vi varetager anæstesifunktionerne på Aalborg Universitetshospital Syd, Hobro og Farsø. Vores faggrupper omfatter læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, serviceassistenter samt lægesekretærer.