For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor hospitalet, fx praktiserende læger, studerende, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen og kommunerne.