Anæstesi- og Intensivafdeling, Thisted

Anæstesi og Intensiv Afdeling, Thisted varetager opgaver i forbindelse med bedøvelse af patienter forud for operation og opvågning efter endt operation.

Afdelingen varetager derudover intensiv pleje og observation af de mest observationskrævende patienter indlagt i Thisted, herunder patienter i respirator, og personalet deltager i sygetransporter med kritisk syge patienter.