Anæstesi- og Intensivafdeling, Aalborg

Anæstesi- og Intensivafdeling varetager en bred vifte af opgaver inden for både anæstesi og intensivpleje. Afdelingen yder anæstesi til forskellige typer operationer og sikrer samtidig overvågning af kritisk syge patienter før og efter operationen. Afdelingen behandler også patienter, der kræver nøje overvågning, intensiv pleje og specialiseret behandling.