Behandlinger og vejledninger på Akutområdet, Thisted

I Akutmodtagelsen modtager vi akutte medicinske, ortopædkirurgiske og gynækologiske patienter, mens vi i Skadestuen behandler større og mindre skader. I Akut Sengeafsnit, Thisted modtager vi patienter fra Akutmodtagelsen, som vi vurderer kan færdigbehandles og udskrives i løbet af 48 timer.