Undersøgelser og behandlinger i Urologisk Dagafsnit

Urologisk Dagafsnit undersøger og behandler patienter med sygdomme i nyrer og urinveje.