Til sundhedsfaglige

Socialmedicinsk Enhed yder sundhedsfaglig rådgivning til de nordjyske kommuner inden for beskæftigelsesområdet på baggrund af kommunens behov.

Lægesamtale omkring helbredsforhold og arbejdsmuligheder

Socialmedicinsk Enhed har en klinisk funktion som kan bistå med undersøgelser af borgere med en sag i jobcentret, hvis der ikke foreligger tilstrækkelige helbredsmæssige oplysninger, jf. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning.
Det er sagsbehandler i jobcentret, der kan henvise via LÆ 271.

Læs mere om de enkelte undersøgelser

Center-for-Funktionelle-Lidelser er et afsnit under Socialmedicinsk Enhed.