Afsnit

Center for Funktionelle Lidelser er et afsnit under Socialmedicinsk Enhed.