Anlæggelse af blærekateter

Du skal have anlagt et kateter (en tynd gummislange) i din blære.