Skift af nyrekateter

Du skal have skiftet dit nyrekateter under røntgengennemlysning.