Om Patienthotellet

Patienthotellet er et moderne alternativ til en travl sengeafdeling. Patienter modtages fra alle specialer på Aalborg Universitetshospital. Patienthotellets målgruppe er patienter, der er selvhjulpne og har brug for overnatning i forbindelse med undersøgelser, behandling, udredning eller genoptræning.

Billeder fra Patienthotellet