Gode råd til at hjælpe børn i sorg

Når mor, far eller et andet nærtstående menneske er alvorligt syg eller døende, er det vigtigt at inddrage børnene.