Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Onkologisk Afdeling består af 1 cheflæge, 1 chefsygeplejerske, 1 cheffysiker og 1 ledende lægesekretær.

Afdelingsledelsen