APD-undersøgelse af dit høresystem

APD er en forkortelse for Auditory Processing Disorder, som er en forstyrrelse af normal hørelse. Ørerne hører normalt, men hjernen har svært ved at opfatte og forstå talesprogets lyde. Der kan også være andre gener og problemer med at opfatte lyde i dine omgivelser.