Undersøgelse af strube, svælg eller spiserør i fuld bedøvelse

Du skal undersøges i svælg, strube eller spiserør under fuld bedøvelse.