Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Øjenafdelingen består af 1 cheflæge, 1 chefsygeplejerske, 1 ledende lægesekretær og 1 forskningsansvarlig professor.

Afdelingsledelsen