Særlige funktioner

I P-dialyse Ambulatorium udbyder vi vores Nyrekursus til relevante patienter.