Særlige funktioner

I Nyremedicinsk Ambulatorium har vi det særlige funktionsområde Center for SLE og Vaskulitis.