Undersøgelse af epilepsi under indlæggelse (EEG-langtidsmåling)

Du skal indlægges på Neurologisk Sengeafsnit, hvor du skal have foretaget en såkaldt EEG-langtidsmåling. Ved undersøgelsen optager vi hjernens aktivitet, og vi forsøger at fremprovokere epilepsianfald med henblik på at kunne tilrette din behandling bedst muligt.