Behandling af klyngehovedpine med GON-blokade

Du er blevet tilbudt behandling af din klyngehovedpine (Hortons hovedpine) med en såkaldt GON-blokade. Din kontaktlæge har i den forbindelse foretaget en omhyggelig gennemgang af din hovedpine og har på denne baggrund vurderet, at behandlingen er mulig.