Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling består af 1 cheflæge, 2 chefsygeplejersker og 1 ledende lægesekretær. Desuden har vi en række ledende overlæger samt uddannelses- og forskningsansvarlige overlæger.

Afdelingsledelsen

Specialeansvarlige overlæger

Uddannelses- og forskningsansvarlige overlæger