For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, f.eks. praktiserende læger, studerende, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.