Til dig, er er pårørende til en patient på observationsstue 701

Observationsstue 701 er en del af Sengeafsnit NHH.