Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Medicinsk Afdeling, Hobro består af 1 cheflæge, 2 chefsygeplejersker og 1 ledende lægesekretær.

Afdelingsledelsen