Tag stilling til J-pouch

Du har fået tilbudt at få anlagt en J-pouch. At få anlagt en J-pouch er mere og andet end at blive opereret. Det er et indgreb, der vil få permanent betydning for din tilværelse.