Undersøgelse af lungefunktionen (med reversibilitet)

Du skal have undersøgt din lungefunktion. Undersøgelsen kaldes også for en spirometri. Ved undersøgelsen vurderer vi din lungefunktion ved at måle, hvor meget og hvor hurtigt du kan puste luften ud af lungerne. Vi måler også, hvor stor en mængde luft der er plads til i lungevævet.