For fagfolk

I Klinisk Genetisk Afdeling har vi en række informationer til praktiserende læger og andre hospitalsafdelinger.