Dit ophold og besøg

Du kan som patient eller pårørende have brug for praktiske informationer, når du skal indlægges på eller besøge en pårørende på Hjerte-Lungekirurgisk Sengeafsnit T.

Mød forberedt op

Døgnrytme

Regler i afsnittet

Faciliteter på hospitalet

Personlig rådgivning

Når du kommer hjem