Særlige funktioner

I Hæmatologisk Sengeafsnit 7 Vest har vi det særlige funktionsområde Hæmatologisk Daghospital.