Høreundersøgelse af nyfødte

Alle nyfødte tilbydes en høreundersøgelse, en såkaldt OAE-test (OtoAkustisk Emission). Hvert år fødes få børn med en hørenedsættelse. Høreundersøgelsen tilbydes, så børnene med hørenedsættelse og deres forældre tidligst muligt kan få hjælp og rådgivning, så de på den måde får den bedste start på livet.