Geriatrisk Sengeafsnit

I Geriatrisk Sengeafsnit undersøger og behandler vi sygdomme hos ældre mennesker. Desuden tilbyder vi kortvarig rehabilitering gennem en tværfaglig indsats. Målet er ikke helbredelse alene, men også hjælp til at opretholde eller genoprette et acceptabelt funktionsniveau, fysisk, psykisk og socialt.

Hyggeområde