Undersøgelser og behandlinger

Geriatrisk Ambulatorium undersøger og behandler sygdomme hos ældre mennesker. Find en oversigt over vores informationsmateriale.