Undersøgelse for adrenalin og noradrenalin - opsamling af døgnurin