Palliativt Team for Børn og Unge, Region Nordjylland

Palliativt Team for Børn og Unge er et tværfagligt tilbud om specialiseret palliativ indsats, støtte og rådgivning til familier i Region Nordjylland, som har et barn eller en ung i alderen 0 til 18 år med livstruende eller livsbegrænsende sygdom. Sygdommen skal være ledsaget af kompleks palliativ problemstilling af fysisk, psykisk eller social karakter med behov for specialiseret lindring.

Støtte til familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande

Den palliative indsats er familieorienteret og rettet mod at støtte børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande og deres familier, så de opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen, baseret på tværfaglig indsats. 

Dette gøres blandt andet ved at:

 • lindre og forebygge fysiske gener og symptomer
 • hjælpe til opretholdelse af bedst muligt fysisk funktionsniveau og følelsesmæssig trivsel
 • deltage i dialog i forhold til behandlingsvalg og niveau, inkl. behandling for grundsygdom og symptomkontrol
 • tilbyde psykologhjælp til familien
 • tilbyde social støtte og vejledning til familien
 • koordinere plejeforløbet mellem kommune, egen læge og hospital.

Der arbejdes ud fra WHO's definition af palliativ indsats til børn og unge.

 

Tæt samarbejde og fokus på helhedstænkning

Den palliative indsats foregår i tæt samarbejde med jeres barns stamafdeling og primære behandlingsansvarlige læge. Der tages udgangspunkt i helhedstænkning. Det betyder, at vi tilrettelægger indsatser efter jeres families behov i samarbejde med:

 • jeres barn (patienten)
 • jeres familie
 • hospital
 • institution
 • kommune
 • praktiserende læge
 • hjemmesygeplejerske
 • andre relevante instanser.

Disse indsatser skal - ved ønske derom - styrke muligheden for, at jeres barn og I som familie kan tilbringe mest mulig tid i eget hjem samt også muligheden for jeres barn at dø i eget hjem.

Teamet tilbyder indsats i hjemmet, når det er påkrævet. Det tilbyder ligeledes fokuseret indsats for søskende og forældre efter død.