Behandling med Vesicare

Vesicare® er blæredæmpende medicin, som kan gives til børn og unge med hyppig vandladning og/eller bydende vandladningstrang eventuelt kombineret med urininkontinens, oftest på baggrund af en overaktiv blære. Den overaktive blære får hele tiden mange nerveimpulser, som medfører, at den trækker sig sammen. Hvis blæren kun trækker sig lidt sammen føles det som vandladningstrang. Når blæren trækker sig helt sammen starter vandladningen, og kan næsten ikke standses ved viljens kraft.