Indlæggelse til observation

Du skal indlægges til observation på Døgnafsnit for Børn og Unge, hvor en af dine forældre vil blive indlagt sammen med dig.