Om Modtagelsen

Modtagelsen for Børn og Unge modtager akut syge og indkaldte børn og unge i alderen 0-18 år med sygdomme som fx astmatisk bronkitis, lungebetændelse, meningitis eller feberkrampe. Vi færdigbehandler en stor del af børnene i Modtagelsen, men kan også indlægge barnet på Døgnafsnit for Børn og Unge eller henvise til Ambulatorium for Børn og Unge.