Sådan bruger du insulinkateter (insuflon)

En insuflon er et lille plastikkateter, som du kan få insulin igennem. En insuflon anvendes til hurtigtvirkende insulin, som du tager til måltider og ved korrektion af høje blodsukkerværdier.