Børne- og Ungeafdelingen

Børne- og Ungeafdelingen modtager børn med samtlige medicinske sygdomme fra hele Region Nordjylland. Endvidere modtages børn med visse kirurgiske lidelser, som behandles i samarbejde med relevante kirurgiske specialer på hospitalet, fx Neurokirurgisk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg og Urologisk Afdeling.