Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er én af 40 forskningsenheder i regi af Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Forskningsenheden ledes af en sygeplejefaglige professor. Forskningsenhedens overordnede strategiske forskningsfokus er Fundamentals of Care (FoC), der forstås som personcentreret sygepleje med fokus på kontinuitet og høj faglighed. Forskningsstrategien omkring FoC er udviklet i et tværinstitutionelt samarbejde mellem seks institutioner i Region Nordjylland: Aalborg Universitetshospital, Sygeplejeuddannelsen University College Nordjylland, Hjemmesygeplejen Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Psykiatrien – Region Nordjylland og Regionshospital Nordjylland.

Målet med forskningsstrategien er at generere solide mono- og tværfaglige forskningsprojekter af høj international kvalitet med henblik på at styrke den sygeplejefaglige professionalitet og dermed understøtte, at patienter/borgere oplever reflekteret sygepleje baseret på kontinuitet og høj faglighed. Strategien tager afsæt i tre indsatsområder: Reflekteret sygepleje under uddannelse og i klinisk praksis; Kontinuitet i sygepleje & Evidensbaseret sygepleje.

 

Forskningsstøtte i klinisk sygepleje ved Aalborg UH

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er ansvarlig for at levere kvalificeret, effektiv og let tilgængelig forskningsunderstøttelse, der understøtter forskning og udvikling i praksis og bidrager til implementering af ny viden.

 

Praksisnær forskning

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har fokus på praksisnær og specialenær forskning i tæt samarbejde med klinisk praksis. Det er afgørende, at forskning tager afsæt i aktuelle kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, som efterfølgende implementeres i praksis. Forskningsenheden har også en tværgående funktion, som har fokus på udvikling af sygeplejen uagtet klinisk speciale.

Det er afgørende for at sikre strategisk retning, sammenhængskraft og synergi, da forskning i klinisk sygepleje går på tværs af specialer. Forskningsenheden bidrager således til såvel dybde som bredde i forskningsarbejdet med henblik på at generere viden, der kommer patienter, pårørende og sygeplejeprofessionen til gode, og som styrker sammenhængende patientforløb.

Nyheder

Se alle nyheder