Operationsafsnit for Ortopædkirurgi, Hjørring

I Operationsafsnit for Ortopædkirurgi modtager vi patienter til akutte og planlagte operationer. Vi har et tæt samarbejde med ortopædkirurgiske operationsafsnit på andre matrikler samt Artroskopisk Center, Ortopædkirurgisk Dagafsnit, Sengeafsnit 109 og Akutmodtagelsen.

Operationsafsnit

Kortudsnit