Ortopædkirurgisk Dagafsnit, Hjørring

I Ortopædkirurgisk Dagafsnit modtager vi patienter til planlagte operationer i knogler, muskler og led. Patienterne bliver udskrevet samme dag.

Venteområde

Kortudsnit