Om Team for Lindrende Behandling

Team for Lindrende Behandling er organisatorisk en del af Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Vi bor i Center for Lindrende Behandling sammen med Hospice Vangen, som vi har tæt samarbejde med. Formålet med den lindrende behandling er at hjælpe patienter og deres pårørende til at opnå den bedst mulige livskvalitet i en situation med livstruende sygdom.