Hæmodialyse derhjemme

Hjemme-Hæmodialyse er i dag en behandling, der som regel foregår i eget hjem efter en grundig oplæring i Dialyseafsnittet.

Fordele ved hjemmedialyse

En af fordelene ved hjemmedialyse er, at du som patient oplever en højere grad af frihed. Mange vælger at dialysere om natten. Det gør det muligt at opretholde en almindelig hverdag med eventuelt arbejde og fritidsaktiviteter.
En anden fordel er, at du får en bedre behandling, da du får mere dialyse og derfor har færre eller ingen kost- og væskerestriktioner. Du vil også have mindre behov for medicin.


Forudsætninger for at komme i hjemmedialyse

Du skal være i stand til at kunne varetage din egen behandling. Du skal være i stand til både mentalt og funktionelt at modtage ny viden og nye færdigheder.
Det kan dog også lade sig gøre at komme i hjemmedialyse, hvis du fx er dårligt seende eller blind og har en pårørende, som gerne vil hjælpe dig. I så fald skal din pårørende have oplæringen sammen med dig.


Efter opstart på hjemmedialyse

Din hjemmebehandling foregår i tæt samarbejde med dine kontaktpersoner i Dialyseafsnittet.