Udskiftning af plasma fra blodet - Plasmaferese

Du skal til plasmaferese i Blodbanken. Ved behandlingen fjernes plasma fra blodet. Plasma er et ’delelement’ af blodet, som kan indeholde affaldsstoffer, der giver dig dine gener/symptomer.