Om afsnittet

Hjertemedicinsk Dagafsnit modtager patienter til undersøgelse eller behandling af kort varighed.