Digital platform skal give færre besøg

Fysio- og Ergoterapiafdelingen skal i samarbejde med en række europæiske partnere udvikle en digital platform, som skal hjælpe patienter med muskuloskeletale smerter og nedbringe deres behov for besøg hos lægen eller fysioterapeuten.
 Thorvaldur Skuli Palsson
Forskningsansvarlig i Fysio- og Ergoterapiafdelingen Thorvaldur Skuli Palsson håber, at den digitale platform kan medvirke til mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

- Ja, det tager tid, og man skal måske ændre sin adfærd i en periode, men for langt de fleste skal det nok blive godt igen. 

Sådan siger forskningsansvarlig i Fysio- og Ergoterapiafdelingen Thorvaldur Skuli Palsson om udgangspunktet for det internationale forskningsprojekt, som han og afdelingen sammen med Aalborg Universitet over de næste tre år skal varetage den danske del af.

Projektet skal gerne føre til, at færre patienter henvises til behandling hos ham i Fysio- og Ergoterapiafdelingen eller bliver stamgæster hos den praktiserende læger eller den lokale fysioterapiklinik. I mange tilfælde er smerter i ryggen, skulderen eller et tredje sted på kroppen nemlig et spørgsmål om at give kroppen tid og supplere med de rette træningsøvelser.  

I forskningsprojektet er han gået sammen med 8 partnere fra 5 europæiske lande om at udvikle en digital platform, som borgere og sundhedspersoner kan bruge til at blive klogere på muskuloskeletale smerter – og på, hvordan de slipper af med dem igen.

-  Vi kan se, at de er rigtig mange patienter, hvor forløbende bliver meget langstrakte, og at det ikke rigtig giver mening, at de skal blive ved med at komme fysisk til os. Men vi skal gøre et eller andet for dem, for ellers kan de lande i et behandlingsmæssigt tomrum mellem hospitalet og den primære sundhedssektor, fx egen læge eller fysioterapeut, fortæller Thorvaldur Skuli Palsson.

Ved at tilbyde borgerne evidensbaseret information, der er målrettet den enkelte, håber han, at platformen kan imødekomme den tryghed og hjælp, som mange borgere efterspørger:

- Vi vil udvikle en interaktiv, digital platform, hvor borgeren på baggrund af oplysninger om symptomer kan få en anbefaling om, hvad han eller hun skal gøre, fx i form af konkrete øvelser, brug af smertestillende medicin eller undgå bestemte aktiviteter i en periode og måske udføre daglige gøremål anderledes, indtil symptomerne går i sig selv, fortæller han.

I tråd med forskningsstrategi og 2030-vision

Projektet er tilrettelagt i tre arbejdspakker. I den første skal forskerne kortlægge eksisterende digitale kilder til information om smerter eller muskuloskeletalt helbred, og hvordan de bruges af borgere og praktiserende læger.

- Vi vil undersøge, hvad der findes, hvilke søgeord folk bruger, og hvad de leder efter. Der er stor forskel på, om man får sin viden fra evidensbaseret litteratur som tidsskrifter eller populærvidenskabelige kilder som blogs og sociale medier, hvor alle kan slå sig op som eksperter, siger Thorvaldur Skuli Palsson.

I en parallel arbejdspakke vil forskerne undersøge virkningen af de forskellige typer informationsmateriale, der findes til personer med muskuloskeletale smerter:

- Vi vil undersøge effekten af alt fra pjecer til nationale kampagner, folkeoplysning og undervisning. Virker de i forhold til at reducere eller forebygge smerter eller reducere brugen af sundhedsydelser. Og hvis de gør – er det så nogle bestemte former for materiale, som er bedre end andet?

Den tredje og sidste pakke består i at omsætte fundene til en digital platform, hvor både sundhedspersoner og helt almindelige mennesker kan få information om smerter på en let forståelig måde.

- Det er helt i tråd med AAU SUNDs 2030-vision og hospitalets forskningsstrategi og handleplan, som netop handler om at udvikle nye digitale løsninger, der kan forbedre patientbehandlingen og samtidig imødekomme sundhedsvæsenets stigende kapacitets- og ressourceudfordringer, siger Thorvaldur Skuli Palsson.

Håber på færre besøg hos lægen eller fysioterapeuten

Ved siden af sit arbejde på Aalborg UH driver Thorvaldur Skuli Palsson selv en privat fysioterapipraksis. Trods det håber han på, at projektet også vil føre til lidt færre kunder i butikken:
- Hvis vi har succes med projektet, så er det jo med til at underminere min egen praksis, når folk i stigende grad bliver selvhjulpne, og måske vælger at gå senere til lægen eller kun har behov for en enkelt konsultation i stedet for fire. Vores håb er, at platformen kan blive en buffer, der kan gøre behovet for besøg mindre, fortæller Thorvaldur Skuli Palsson.

Han afviser dog, at en digital platform helt kommer til at erstatte behovet for konsultationer hos en læge eller fysioterapeut:

- Folk oplever en vis tryghed ved at blive set af et rigtigt menneske, hvor man taler problemerne igennem, og det er vigtigt at opdage alvorlige og behandlingskrævende ting i tide. Men for mange kan det give tryghed bare at læse, at det, man fejler, er noget, der forekommer hyppigt, og man kan finde letforståelig information om de ting, man selv kan gøre for at komme symptomerne til livs, siger han.

Projektet er planlagt til at strække sig over tre år og begynder til efteråret. Det er støttet med 11,4 mio. kr. fra EU's ERASMUS+ program. Heraf er der afsat 1,5 mio. kr. til den del af projektet, der skal gennemføres på Aalborg Universitetshospital i samarbejde med Aalborg Universitet.

Opdateret